04/03/18

Home
Giải Ảo! HyTỉnh Giấc Mơ Ma
AnhHùng NguỹnThànhSắc
Bộ Hnh ChiếnTrường HQ-4
AnhHng BiQuốcDanh
Hải-Chiến theo BiThanh
Cc ChiếnHạm VN&TC ThamChiến
ChiếnThuật ĐầuChữ T
ChuyệnMột ConTu
DanhSch CốThủ HongSa
Danh-Sch Tử-Sĩ Hong-Sa
Diễn-Tiến Trận Hải-Chiến
Giới Thiệu
Hải-Chiến theo Trung-Cộng
HnhQun TrầnHưngĐạo47
HìnhẢnh HQ4 HảiChiến HoàngSa
Hồi K Của NgườiVề Từ HoaLục
HQ16-HQ5 Bắn Nhau
HQ5-R Ngũ
Lố bịch kiểu Tu ph
Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu
Hải-Chiến theo LữCngBảy
CáchNhìn LịchSử XmLược
NgườiLnhGiHQ4 NgThếLong
Người AnhHng HongSa
NguyễnThượngLong-HảiChiến HongSa
Đại-T Ngạc Ở Đu
AnhHng BH NguyễnVănVượng
Phạm Ngọc Đa AnhHng Tử-Sĩ
Phng-Tai của HQ-4
QuanBinhTC HongSa1974
TiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT
TySa HảiChiến
Thư Người Gim-Lộ
ThuỷThủĐon HQ-4
Tiểu-Sử Anh-Hng Tử-Sĩ
Tm Hiểu Gerald Kosh
TonTập
Tổng-kết Hải-Chiến
Trận HongSa Hồ Hải
TrầnVănĐảm-AnhHng&Nh VĐịch
TrươngVănLim-HQ5
TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQun-Sử
TrmMền HXungPhong
Tựa
TưởngNiệm Anh-Hng Nguyễn Văn Đồng
VănTế 74 TửSĩ HảiChiến HongSa
VũĐnhQuang-AnhHngHảiPho
Anh-Hng Vương-Thương
Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm
HoaKỳ TuầnTra Biển Đng
CyThuốc HongTrườngSa
TuCộng KhThắng Biển Đng
TrungCộng GiởTr ĂnCướp Dầu
Tham-Luận Biển Đng
Sơ-Đồ Cho Ngư-Dn
CSVN KhngBảoVệ BiểnĐảo
MấtBiển MấtNước
Chinese Landmen
CngỨơcLHQ-UNCLOS1982
Luật Biển VN
TiLiệu PhpL
BảnĐồ ThuyếtTrnh 2012
BảnĐồChiếnLươc ThămDDầuKh
Nhn BảnĐồ-Xem Vng ĐQKT
HảiĐồ Dng Giặc
mMưu SửaLưỡiB&LuậtBiển
mMưu SửaLuậtBiển&Nhuốt HongSa
Một KếSch Philippines
TiếnTrnh TranhĐấu Hải-Phận
Tu TrungCộng Cắt Cp Tu ThămD VN
Biển Đng 74,000 năm trước
ToanTnh của TuCộng
Vng Biển Su Cho Tương-Lai
Hải-phận Cho Quốc-Gia Lo
Dự-n Song-Tử
Bi HộiLuận-LS NguyễnThnh
Hội NghinCứu Biển ĐN
Kiện HQ Trung-Cộng
Bản-Đồ Bắc TrườngSa
BảnĐồ MalaysiaViệtNam
HướngVề ĐấtNước 30-4
RVN-CDWR-Main Body.pdf
Hải-Đồ 1 Triệu km2
CngƯớc LuậtBiển1982 Tiếng Việt
BảnĐồ DiSản VNCH
Nước Việt Hnh Chữ S
ThaoMocHoangSaTruongSa.pdf
Chương1-6
Chương7-11
Chương12-15
Chương16 Kết luận
TiểuSử TcGiả

 

Cố Trung-Sĩ I Trọng-pho

Vũ-Đnh-Quang

  

ANH HNG HẢI CHIẾN HONG SA

Tuần-Dương-Hạm -HQ5

VỊ QUỐC VONG THN

Anh-Hng Vũ-Đnh-Quang

sinh ngy 29/10/1942, Bắc VN.

SQ: 62A700 710 - LM B.RH+

T/S Vũ-Đnh-Quang l trưởng khẩu 20 ly, sng đặt ngay gần cửa hnh lang phng Hạm Trưởng v phng V Tuyến, pha bn hữu-hạm HQ-5.

Thanh-nin Vũ-Đnh-Quang

 

Ngy Anh lập gia-đnh

 

Vợ thăm Chồng những ngy Anh phục-vụ Hải-Qun.

 

 

Home | Giải Ảo! HyTỉnh Giấc Mơ Ma | AnhHùng NguỹnThànhSắc | Bộ Hnh ChiếnTrường HQ-4 | AnhHng BiQuốcDanh | Hải-Chiến theo BiThanh | Cc ChiếnHạm VN&TC ThamChiến | ChiếnThuật ĐầuChữ T | ChuyệnMột ConTu | DanhSch CốThủ HongSa | Danh-Sch Tử-Sĩ Hong-Sa | Diễn-Tiến Trận Hải-Chiến | Giới Thiệu | Hải-Chiến theo Trung-Cộng | HnhQun TrầnHưngĐạo47 | HìnhẢnh HQ4 HảiChiến HoàngSa | Hồi K Của NgườiVề Từ HoaLục | HQ16-HQ5 Bắn Nhau | HQ5-R Ngũ | Lố bịch kiểu Tu ph | Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu | Hải-Chiến theo LữCngBảy | CáchNhìn LịchSử XmLược | NgườiLnhGiHQ4 NgThếLong | Người AnhHng HongSa | NguyễnThượngLong-HảiChiến HongSa | Đại-T Ngạc Ở Đu | AnhHng BH NguyễnVănVượng | Phạm Ngọc Đa AnhHng Tử-Sĩ | Phng-Tai của HQ-4 | QuanBinhTC HongSa1974 | TiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT | TySa HảiChiến | Thư Người Gim-Lộ | ThuỷThủĐon HQ-4 | Tiểu-Sử Anh-Hng Tử-Sĩ | Tm Hiểu Gerald Kosh | TonTập | Tổng-kết Hải-Chiến | Trận HongSa Hồ Hải | TrầnVănĐảm-AnhHng&Nh VĐịch | TrươngVănLim-HQ5 | TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQun-Sử | TrmMền HXungPhong | Tựa | TưởngNiệm Anh-Hng Nguyễn Văn Đồng | VănTế 74 TửSĩ HảiChiến HongSa | VũĐnhQuang-AnhHngHảiPho | Anh-Hng Vương-Thương | Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm | HoaKỳ TuầnTra Biển Đng | CyThuốc HongTrườngSa | TuCộng KhThắng Biển Đng | TrungCộng GiởTr ĂnCướp Dầu | Tham-Luận Biển Đng | Sơ-Đồ Cho Ngư-Dn | CSVN KhngBảoVệ BiểnĐảo | MấtBiển MấtNước | Chinese Landmen | CngỨơcLHQ-UNCLOS1982 | Luật Biển VN | TiLiệu PhpL | BảnĐồ ThuyếtTrnh 2012 | BảnĐồChiếnLươc ThămDDầuKh | Nhn BảnĐồ-Xem Vng ĐQKT | HảiĐồ Dng Giặc | mMưu SửaLưỡiB&LuậtBiển | mMưu SửaLuậtBiển&Nhuốt HongSa | Một KếSch Philippines | TiếnTrnh TranhĐấu Hải-Phận | Tu TrungCộng Cắt Cp Tu ThămD VN | Biển Đng 74,000 năm trước | ToanTnh của TuCộng | Vng Biển Su Cho Tương-Lai | Hải-phận Cho Quốc-Gia Lo | Dự-n Song-Tử | Bi HộiLuận-LS NguyễnThnh | Hội NghinCứu Biển ĐN | Kiện HQ Trung-Cộng | Bản-Đồ Bắc TrườngSa | BảnĐồ MalaysiaViệtNam | HướngVề ĐấtNước 30-4 | RVN-CDWR-Main Body.pdf | Hải-Đồ 1 Triệu km2 | CngƯớc LuậtBiển1982 Tiếng Việt | BảnĐồ DiSản VNCH | Nước Việt Hnh Chữ S | ThaoMocHoangSaTruongSa.pdf | Chương1-6 | Chương7-11 | Chương12-15 | Chương16 Kết luận | TiểuSử TcGiả

This site was last updated 04/02/18

Free Web Hosting