Ti-liệu Hải-Chiến Hong-Sa

04/03/18

Home
Giải Ảo! HyTỉnh Giấc Mơ Ma
AnhHùng NguỹnThànhSắc
Bộ Hnh ChiếnTrường HQ-4
AnhHng BiQuốcDanh
Hải-Chiến theo BiThanh
Cc ChiếnHạm VN&TC ThamChiến
ChiếnThuật ĐầuChữ T
ChuyệnMột ConTu
DanhSch CốThủ HongSa
Danh-Sch Tử-Sĩ Hong-Sa
Diễn-Tiến Trận Hải-Chiến
Giới Thiệu
Hải-Chiến theo Trung-Cộng
HnhQun TrầnHưngĐạo47
HìnhẢnh HQ4 HảiChiến HoàngSa
Hồi K Của NgườiVề Từ HoaLục
HQ16-HQ5 Bắn Nhau
HQ5-R Ngũ
Lố bịch kiểu Tu ph
Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu
Hải-Chiến theo LữCngBảy
CáchNhìn LịchSử XmLược
NgườiLnhGiHQ4 NgThếLong
Người AnhHng HongSa
NguyễnThượngLong-HảiChiến HongSa
Đại-T Ngạc Ở Đu
AnhHng BH NguyễnVănVượng
Phạm Ngọc Đa AnhHng Tử-Sĩ
Phng-Tai của HQ-4
QuanBinhTC HongSa1974
TiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT
TySa HảiChiến
Thư Người Gim-Lộ
ThuỷThủĐon HQ-4
Tiểu-Sử Anh-Hng Tử-Sĩ
Tm Hiểu Gerald Kosh
TonTập
Tổng-kết Hải-Chiến
Trận HongSa Hồ Hải
TrầnVănĐảm-AnhHng&Nh VĐịch
TrươngVănLim-HQ5
TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQun-Sử
TrmMền HXungPhong
Tựa
TưởngNiệm Anh-Hng Nguyễn Văn Đồng
VănTế 74 TửSĩ HảiChiến HongSa
VũĐnhQuang-AnhHngHảiPho
Anh-Hng Vương-Thương
Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm
HoaKỳ TuầnTra Biển Đng
CyThuốc HongTrườngSa
TuCộng KhThắng Biển Đng
TrungCộng GiởTr ĂnCướp Dầu
Tham-Luận Biển Đng
Sơ-Đồ Cho Ngư-Dn
CSVN KhngBảoVệ BiểnĐảo
MấtBiển MấtNước
Chinese Landmen
CngỨơcLHQ-UNCLOS1982
Luật Biển VN
TiLiệu PhpL
BảnĐồ ThuyếtTrnh 2012
BảnĐồChiếnLươc ThămDDầuKh
Nhn BảnĐồ-Xem Vng ĐQKT
HảiĐồ Dng Giặc
mMưu SửaLưỡiB&LuậtBiển
mMưu SửaLuậtBiển&Nhuốt HongSa
Một KếSch Philippines
TiếnTrnh TranhĐấu Hải-Phận
Tu TrungCộng Cắt Cp Tu ThămD VN
Biển Đng 74,000 năm trước
ToanTnh của TuCộng
Vng Biển Su Cho Tương-Lai
Hải-phận Cho Quốc-Gia Lo
Dự-n Song-Tử
Bi HộiLuận-LS NguyễnThnh
Hội NghinCứu Biển ĐN
Kiện HQ Trung-Cộng
Bản-Đồ Bắc TrườngSa
BảnĐồ MalaysiaViệtNam
HướngVề ĐấtNước 30-4
RVN-CDWR-Main Body.pdf
Hải-Đồ 1 Triệu km2
CngƯớc LuậtBiển1982 Tiếng Việt
BảnĐồ DiSản VNCH
Nước Việt Hnh Chữ S
ThaoMocHoangSaTruongSa.pdf
Chương1-6
Chương7-11
Chương12-15
Chương16 Kết luận
TiểuSử TcGiả

 

 Trung-Cộng thch viết truyện nực cười, lố bịch

LữCng Bảy đ viết về tnh hnh dm 18 rạng ngy 19-1 như sau:

"Ngy N+3:
Đm 18 rạng ngy 19-1 tu chiến v tu đnh c vũ trang TQ vẫn tiếp tục khiu khch , tiến đến gần đảo Hong Sa. Tn hiệu bằng đn vẫn tiếp tục chuyển v nhận qua lại. Những tn hiệu vẫn lập luận như đm hm trước, tnh hnh căng thẳng v ko di. Chiến hạm HQ 4 phải dng ci hơi thật to v đn hồ quang trn nc đi chỉ huy rọi thẳng vo đội hnh tu TQ
(1). Khi tu TQ rt lui về hướng Bắc tnh hnh dịu hơn...

 

Một anh thuỷ-thủ Trung-Cộng hồi-tưởng lại, thm mắm thm muối nhiều qu thnh lố-bịch như sau:

căn địch nhn hnh động hải chỉ quyết định chấp hnh kch lặc quyền thu chiến thuật hạ lệnh274 đĩnh mạn tốc bức cận ch4 ho huyền hạ 4 ho can huyền cao vu274 đĩnh huyền hạ thị k xạ kch manh khu nhi tại thử xử ng274 đĩnh tắc khả dĩ sung phn pht dương hỏa lực 4 ho thị k chỉ huy hạm chỉ huy hạm bị đnh trụ 16 ho năng bất quản bất cố tha chn yếu bất quản 4 ho d bất nhượng a
hoặc hứa thị khinh địch
hoặc hứa thị hốt địch4 ho hạm nhất trực ho v phản ứng trực đo274 tiến ch cự k1 lin xử ti như mộng sơ tỉnh đột nhin đả khai ton đĩnh đăng quang tịnh dĩ ton bộ tn ho đăng tham chiếu đăng tập trung chiếu xạ274 274 gip bản cc xử đốn th lượng như bạch tr địch pht tn ho yếu ng đĩnh li khai 274 bất dữ l thải dữ4 ho bảo tr trụ cự li khai thủy tựu địa ki động...( http://news.ifeng.com/history/1/200712/1211_335_327978_5.shtml )

 

Bản dịch của học-giả Hn-Nm Nguyễn-Duy-Chnh như sau:

Dựa theo hnh động của bn địch, bộ chỉ huy hải qun quyết định dng chiến thuật đnh vo mạn sườn cho địch phải rt tay về đỡ [kch lặc quyền thu], hạ lệnh tu số 274 chạy chậm, tiến st vo mạn tu số 4. Thnh tu số 4 cao hơn tu 274, [thnh thử] dưới mạn thuyền l khu vực m [blind spot] nhưng chỗ đ lại l nơi m tu 274 của chng ta c thể pht huy hỏa lực.

Tu số 4 của địch l tu chỉ huy, tu chỉ huy bị cầm chn th tu số 16 lẽ no khng tới giải cứu? Cn như nếu tu 16 mặc kệ th tu số 4 coi như xong.

Khng biết v khinh địch, hay v sơ xuất, nhất thời tu số 4 của địch khng phản ứng g cả, cho đến lc tu 274 tiến st chỉ cn cch một dy xch [chain] th lc đ mới bừng tỉnh, bật tất cả đn trn tu, cng tập trung đn tn hiệu v đn do thm chiếu thẳng vo tu 274 khiến cho trn tu 274 lc ấy sng rực như ban ngy. Địch qun pht tn hiệu l để cho tu bn ta li ra, nhưng tu 274 chẳng thm l tới, cứ quanh quẩn ở khoảng cch đ [một xch].Trong nửa tiếng đồng hồ, tu số 4 thấy khng cch no đuổi được chiếc 274, nn bật đn xanh cho biết tu sắp đi, quay đầu về hướng bi san h, để cho tu 274 tiếp tục tuần ở khu vực ven biển bn mnh (2) [tức bn pha của Trung Cộng].

 

Dưới mạn tu HQ-4 l khu vực m [blind spot] lại chnh l nơi m tu 274 của chng ta c thể pht huy hỏa lực.

i sao m lố bịch, ngu dốt qu vậy, lũ man mọi!?

 

---
(1) Trn chiến-hạm hay chiến-đĩnh VNCH, một khi đn hồ-quang bất-thần được rọi vo mục-tiu, th cc dn hải-pho sẵn-sng nhả đạn theo ngay chiều nh-sng, tiu-diệt gọn mục-tiutrong nhy mắt.

 Dưới nh đn hồ-quang nhiều triệu nến, sng như ban ngy, tu địch nhỏ b thường hoảng-loạn hay bất-động, bị chm tức-khắc khng kịp phản-ứng!

Ci hơi tc-chiến (khi pht bất ngờ, đồng-thới với nh hồ-quang) c cng-dụng lm nhức c, t loạn thnh-gic địch-thủ.

(2) Khu-Trục-Hạm Trần-Khnh-Dư HQ-4 l loại chiến-hạm tối-tn, hải-pho hon-ton bằng điện... Trong khoảng cch c vi xch, HQ-4 chỉ nhấn "nt" l tu địch tan ngay xc pho!

Home | Giải Ảo! HyTỉnh Giấc Mơ Ma | AnhHùng NguỹnThànhSắc | Bộ Hnh ChiếnTrường HQ-4 | AnhHng BiQuốcDanh | Hải-Chiến theo BiThanh | Cc ChiếnHạm VN&TC ThamChiến | ChiếnThuật ĐầuChữ T | ChuyệnMột ConTu | DanhSch CốThủ HongSa | Danh-Sch Tử-Sĩ Hong-Sa | Diễn-Tiến Trận Hải-Chiến | Giới Thiệu | Hải-Chiến theo Trung-Cộng | HnhQun TrầnHưngĐạo47 | HìnhẢnh HQ4 HảiChiến HoàngSa | Hồi K Của NgườiVề Từ HoaLục | HQ16-HQ5 Bắn Nhau | HQ5-R Ngũ | Lố bịch kiểu Tu ph | Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu | Hải-Chiến theo LữCngBảy | CáchNhìn LịchSử XmLược | NgườiLnhGiHQ4 NgThếLong | Người AnhHng HongSa | NguyễnThượngLong-HảiChiến HongSa | Đại-T Ngạc Ở Đu | AnhHng BH NguyễnVănVượng | Phạm Ngọc Đa AnhHng Tử-Sĩ | Phng-Tai của HQ-4 | QuanBinhTC HongSa1974 | TiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT | TySa HảiChiến | Thư Người Gim-Lộ | ThuỷThủĐon HQ-4 | Tiểu-Sử Anh-Hng Tử-Sĩ | Tm Hiểu Gerald Kosh | TonTập | Tổng-kết Hải-Chiến | Trận HongSa Hồ Hải | TrầnVănĐảm-AnhHng&Nh VĐịch | TrươngVănLim-HQ5 | TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQun-Sử | TrmMền HXungPhong | Tựa | TưởngNiệm Anh-Hng Nguyễn Văn Đồng | VănTế 74 TửSĩ HảiChiến HongSa | VũĐnhQuang-AnhHngHảiPho | Anh-Hng Vương-Thương | Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm | HoaKỳ TuầnTra Biển Đng | CyThuốc HongTrườngSa | TuCộng KhThắng Biển Đng | TrungCộng GiởTr ĂnCướp Dầu | Tham-Luận Biển Đng | Sơ-Đồ Cho Ngư-Dn | CSVN KhngBảoVệ BiểnĐảo | MấtBiển MấtNước | Chinese Landmen | CngỨơcLHQ-UNCLOS1982 | Luật Biển VN | TiLiệu PhpL | BảnĐồ ThuyếtTrnh 2012 | BảnĐồChiếnLươc ThămDDầuKh | Nhn BảnĐồ-Xem Vng ĐQKT | HảiĐồ Dng Giặc | mMưu SửaLưỡiB&LuậtBiển | mMưu SửaLuậtBiển&Nhuốt HongSa | Một KếSch Philippines | TiếnTrnh TranhĐấu Hải-Phận | Tu TrungCộng Cắt Cp Tu ThămD VN | Biển Đng 74,000 năm trước | ToanTnh của TuCộng | Vng Biển Su Cho Tương-Lai | Hải-phận Cho Quốc-Gia Lo | Dự-n Song-Tử | Bi HộiLuận-LS NguyễnThnh | Hội NghinCứu Biển ĐN | Kiện HQ Trung-Cộng | Bản-Đồ Bắc TrườngSa | BảnĐồ MalaysiaViệtNam | HướngVề ĐấtNước 30-4 | RVN-CDWR-Main Body.pdf | Hải-Đồ 1 Triệu km2 | CngƯớc LuậtBiển1982 Tiếng Việt | BảnĐồ DiSản VNCH | Nước Việt Hnh Chữ S | ThaoMocHoangSaTruongSa.pdf | Chương1-6 | Chương7-11 | Chương12-15 | Chương16 Kết luận | TiểuSử TcGiả

This site was last updated 04/02/18

Free Web Hosting