Địa Lư Biển Đông
Home ] Up ] ĐịaLư Biển Đông ] TranhChấp & LưDo ] [ Luật Biển UNCLOS ] Animations ]

 

Bản-Đồ Thuyết-Tŕnh Năm 2012 - Luật Biển

UNCLOS: united Nation Convention Of Law Of The Sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật Biển UNCLOS, điều 76 quy-định Vùng Đặc-Quyền Kinh-Tế 200 Hải-Lư.

Sơ-đồ trên tóm-lược tiến-tŕnh "những lô dầu-khí công-phá Đường Lưỡi Ḅ".

Trong khi Ấn-Độ ngập-ngừng, chúng ta chờ xem kế-hoạch công-phá hữu-hiệu được bao nhiêu?

 

 

Free Web Hosting